Avís legal

Opisso Studio SCCL manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris/es i es compromet a protegir-les. Aquesta protecció s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació facilitada a través d’internet. En aquest sentit, Opisso Studio SCCL garanteix, en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que farà servir confidencialment les dades personals dels usuaris/es, i que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i es tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi accedeixin tercers no autoritzats.

Tota la informació que ens facilitis serà utilitzada exclusivament per processar les comandes i facilitar la compra a la nostra botiga, així com per informar-te de les nostres novetats. Opisso Studio SCCL garanteix que les dades facilitades no seran compartides amb terceres persones i/o empreses.

Pots modificar i cancel·lar les dades que ens hagis facilitat accedint a “El meu compte” o escrivint un correu a shop@opisso.studio.

Aviso legal

Opisso Studio SCCL mantiene una política de confidencialidad de los datos aportados por sus usuarios/as y se compromete a protegerlas. Esta protección se extiende a todo lo que hace referencia a la recolección y uso de la información facilitada a través de Internet. En este sentido, Opisso Studio SCCL garantiza, en los términos que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), que utilizará confidencialmente los datos personales de los usuarios/as, y que el servidor en el que se almacenarán y se tratarán los datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar su acceso a terceros no autorizados.

Toda la información que nos facilites será utilizada exclusivamente para procesar los pedidos y facilitar la compra en nuestra tienda, así como para informarte de nuestras novedades. Opisso Studio SCCL garantiza que los datos facilitados no serán compartidos con terceras personas y/o empresas.

Puedes modificar y cancelar los datos que nos hayas facilitado accediendo a “Mi cuenta” o escribiendo un correo a shop@opisso.studio.